Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng một cách định kỳ để đảm bảo chiếc xe của Khách hàng luôn được vận hành hiệu quả.

Chính sách bảo hành

Chính sách mang lại những sửa chữa cần thiết, sử dụng những phụ tùng mới hoặc những phụ tùng tái chế cho xe của Khách hàng nằm trong chế độ được bảo hành

Dịch vụ sửa chửa

Ngoài dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa những hiện tượng bất thường Tomikama cũng cung cấp dịch vụ sửa chữa đối với những hư hỏng do va chạm.